FOZZ – Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego

fozz

Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (FOZZ) jest funduszem utworzonym przez Ministerstwo Finansów, którego celem było wsparcie polskich podmiotów w transakcjach z zagranicznymi partnerami finansowymi. Głównym zadaniem FOZZ jest zapewnienie sprawnej obsługi zobowiązań zagranicznych, w szczególności tych, które zostały zaciągnięte przez polskich podmiotów gospodarczych. Działalność funduszu jest zarządzana przez Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku Rozwoju Eksportu.

Powstanie i historia

Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (FOZZ) powstał w 2007 roku. Został utworzony w celu wsparcia polskich podmiotów w transakcjach z zagranicznymi partnerami finansowymi. Fundusz ma na celu ułatwienie i umożliwienie polskim przedsiębiorcom korzystania z zagranicznych źródeł finansowania, a także zapewnienie sprawnej obsługi zobowiązań zagranicznych.

Cele i działalność

Celem Funduszu jest wsparcie polskich przedsiębiorstw w transakcjach z zagranicznymi partnerami finansowymi. FOZZ zapewnia sprawną obsługę zobowiązań zagranicznych, w szczególności tych, które zostały zaciągnięte przez polskie podmioty gospodarcze. Fundusz oferuje również pomoc przy tworzeniu i negocjacji kontraktów, a także udziela wsparcia w zarządzaniu ryzykiem związanym z zagranicznymi zobowiązaniami.

Organizacja

Działalność funduszu jest zarządzana przez Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku Rozwoju Eksportu. FOZZ współpracuje z innymi instytucjami finansowymi w celu wspierania polskich przedsiębiorstw w obecnych i przyszłych inwestycjach zagranicznych.

Korzyści

Fundusz zapewnia szybką i skuteczną obsługę zobowiązań zagranicznych oraz pomoc w tworzeniu i negocjacji kontraktów. Wspiera również polskich podmiotów w zarządzaniu ryzykiem związanym z zagranicznymi zobowiązaniami oraz oferuje wsparcie przy tworzeniu i negocjacji kontraktów.

Jak zakończyła się historia FOZZ?

Historia FOZZ zakończyła się w lipcu 2017 roku, kiedy Fundusz został zlikwidowany przez Ministerstwo Finansów. Powodem likwidacji były zmiany w polityce gospodarczej, które wpłynęły na podejście do obsługi zadłużenia zagranicznego. Likwidacja FOZZ oznaczała, że polskie przedsiębiorstwa będą musiały samodzielnie zarządzać swoimi zobowiązaniami zagranicznymi.

Głównym powodem zamknięcia FOZZ była zmiana polityki gospodarczej, która zakładała większą samodzielność polskich przedsiębiorstw w zarządzaniu swoimi zobowiązaniami zagranicznymi. Zamiast wspierać polskie firmy w obecnych i przyszłych inwestycjach zagranicznych, Ministerstwo Finansów uznało, że lepiej będzie, jeśli polskie przedsiębiorstwa zarządzają same swoim zadłużeniem zagranicznym. Innymi powodami zamknięcia FOZZ były zmniejszenie wydatków państwa i wzrost konkurencji na rynku usług finansowych.

Podobne wpisy