Emigranci z Afryki

Problemem, który od kilku miesięcy jest kluczowym tematem dyskusji prowadzonych w krajach Unii Europejskiej są emigranci z Afryki. Powodem takiej sytuacji są polityczne niepokoje w Tunezji, Libii i innych krajach Afryki Północnej. Osoby te uciekają do Włoch, skąd łatwo mogą przemieszczać się po całej UE. Zapewnia to przecież brak kontroli na granicach. Brytyjski Minister Spraw zagranicznych domaga się natychmiastowej i konkretnej reakcji Unii Europejskiej, której częścią mają być skrupulatne i surowe kontrole. Stwierdza, że Afryka Północna musi poprawić panujące na jej terenie warunki gospodarcze. Interwencja jest tym bardziej potrzebna, że Europa nie może przyjąć setek tysięcy emigrantów, a kraje europejskie nie są w stanie przyjąć tak ogromnej liczby uchodźców.
Uważa się też, że problem emigrantów z Afryki stanie się sprawą domunującą w polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Stanie się tak tym bardziej, że przestaje on dotyczyć jedynie państw Europy Południowej. Już w lutym liczba uchodźców zalewających europejskie wybrzeża przekroczyła 30 tysięcy i ciągle wzrasta.